... 90003132
سرویس‌های جابار

لاکر به عنوان نقطه تحویل

شرح سرویس

  • در این سرویس، فرستنده از طریق سامانه شرکت‌های عرضه خدمات پستی (کوریرها)، اقدام به ثبت سفارش مرسوله می­نماید.
  • فرستنده ضمن هماهنگی با گیرنده با انتخاب سرویس جابار به عنوان نقطه تحویل و با وارد کردن اطلاعات ابعاد مرسوله و آدرس مقصد، لاکرهای آزاد و متناسب با ابعاد مرسوله در محدوده جغرافیایی انتخاب شده را مشاهده و لاکر مورد نظر را جهت رزرو انتخاب می­نماید.
  • درصورت انتخاب نحوه پرداخت به صورت پیش کرایه، فرآیند پرداخت توسط فرستنده انجام و در پایان، رزرو لاکر با موفقیت صورت می­پذیرد.
  • شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) پس از جمع آوری مرسوله از لوکیشن فرستنده، ضمن دریافت کد بارگذاری به لاکر، اقدام به گذاشتن مرسوله در باکس لاکر رزرو شده در مقصد می­نماید.
  • پس از اتمام بارگذاری، آدرس لاکر، بازه‌ی زمانی رزرو، کد برداشت مرسوله به همراه لینک پرداخت (درصورت پس کرایه یا COD)، از طریق پیامک برای گیرنده ارسال می­گردد.
  • گیرنده ضمن مراجعه به لاکر در زمان رزرو، کد برداشت مرسوله را وارد می­نماید.
  • مطابق با کد برداشت وارد شده توسط گیرنده، اعتبارسنجی درخواست به همراه استعلام وضعیت پرداخت (پس­کرایه یا COD) صورت گرفته و درصورت عدم مشکل، درب باکس لاکر رزرو شده مطابق با درخواست، باز می‌گردد.
  • گیرنده، ضمن برداشتن مرسوله، درب لاکر را میبندد.