... 90003132
سرویس‌های جابار

لاکر برای مرجوعی

شرح سرویس

  • در این سرویس، متقاضی مرجوعی کالا، از طریق سامانه فروشنده/تجارت الکترونیک اقدام به ثبت درخواست مرجوعی کالا می­‌نماید.
  • متقاضی مرجوعی با انتخاب محدوده جغرافیایی مورد نظر، لاکرهای آزاد متناسب با کالای مرجوعی را مشاهده و رزرو لاکر را انجام می دهد. با اتمام فرآیند رزرو، کد دسترسی به لاکر جهت بارگذاری کالا برای متقاضی مرجوعی ارسال می‌­شود.
  • متقاضی مرجوعی کالا با مراجعه به لاکر رزرو شده  و وارد کردن کد دریافتی، کالای مرجوعی را در لاکر رزرو شده بارگذاری می‌نماید.
  • شرکت‌های عرضه خدمات پستی طرف قرارداد با فروشنده/تجارت الکترونیک، پس از اطلاع از بارگذاری کالای مرجوعی، با مراجعه به لاکر و وارد کردن کد دسترسی به لاکر، کالا را برداشته و به فروشنده/تجارت الکترونیک مربوطه تحویل می­‌دهد.