... 90003132
سرویس‌های جابار

لاکر برای شبکه دفاتر خدماتی

شرح سرویس

 • در این سرویس، فرستنده به دفتر پیشخوان مراجعه نموده و مرسوله خود را به اپراتور مستقر در دفتر پیشخوان تحویل می­دهد.
 • – اپراتور دفتر پیشخوان از طریق دسترسی به سامانه شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر)، اطلاعات مرتبط با مرسوله، فرستنده و گیرنده را وارد می­نماید.
 • ارائه پیشنهاد تحویل مرسوله به گیرنده در لاکر مقصد توسط اپراتور دفتر پیشخوان به فرستنده داده می­شود.
 • فرستنده با گیرنده مرسوله هماهنگ کرده و در صورت انتخاب سرویس لاکر، اپراتور دفتر پیشخوان، سرویس جابار در مقصد را در سامانه شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) انتخاب می­نماید.
 • سامانه جابار متناسب با ابعاد مرسوله و لوکیشن مقصد، لاکرهای آزاد در محدوده جغرافیایی مقصد در تهران را به اپراتور نمایش می­دهد. اپراتور ضمن هماهنگی با فرستنده، لاکر آزاد را انتخاب و درخواست ثبت سفارش می­دهد.
 • درصورت انتخاب نحوه پرداخت به صورت پیش کرایه، فرآیند پرداخت توسط فرستنده در دفتر پیشخوان انجام و در پایان، رزرو لاکر با موفقیت صورت می­پذیرد.
 • شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) پس از جمع آوری مرسوله از دفاتر پیشخوان، فرآیند رهسپاری مرسوله به تهران را انجام می­دهد.
 • شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) ضمن دریافت کد دسترسی به لاکر، اقدام به بارگذاری مرسوله در لاکر رزرو شده در مقصد را می­نماید.
 • پس از اتمام بارگذاری، آدرس لاکر، تاریخ انقضای رزرو و کد دسترسی به لاکر از طریق پیامک برای گیرنده ارسال می­گردد.
 • گیرنده پس از مراجعه به لاکر در زمان رزرو، کد دسترسی به لاکر را وارد می­نماید.
 • درصورت نیاز به پرداخت پس­کرایه یا COD، لینک پرداخت را مشاهده نموده و پس از اتمام فرآیند پرداخت، درب لاکر رزرو شده برای گیرنده باز می­شود.
 • گیرنده ضمن برداشتن مرسوله، درب لاکر را میبندد.