... 90003132
سرویس‌های جابار

لاکر برای پایانه‌­ها

شرح سرویس

  • در این سرویس، فرستنده قصد ارسال مرسوله از طریق اتوبوسرانی را دارد.
  • اپراتور ترمینال با وارد کردن اطلاعات مرسوله، آدرس مبدا و مقصد با انتخاب سرویس جابار در ترمینال مقصد، لاکرهای آزاد متناسب با ابعاد مرسوله در ترمینال مقصد را مشاهده و ضمن هماهنگی با فرستنده، اقدام به رزرو لاکر می­نماید.
  • اپراتور ترمینال در مقصد، پس از دریافت کد دسترسی به لاکر رزرو شده، مرسوله را در لاکر بارگذاری می­نماید.
  • گیرنده مرسوله، پس از بارگذاری مرسوله در لاکر، کد دسترسی به لاکر، اطلاعات رزرو و آدرس لاکر را دریافت و ضمن مراجعه به لاکر در زمان رزرو مشخص شده، با وارد کردن کد دسترسی، مرسوله خود را از داخل لاکر برمی­دارد.