... 90003132
سرویس‌های جابار

لاکر به عنوان مقصد دوم

شرح سرویس

  • در این سرویس، فرستنده از طریق سامانه شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر)، اقدام به ثبت سفارش مرسوله می­نماید.
  • فرستنده بنا به درخواست گیرنده با انتخاب سرویس جابار به عنوان مقصد دوم و با وارد کردن اطلاعات ابعاد مرسوله و آدرس مقصد، لاکرهای آزاد و متناسب با ابعاد مرسوله در محدوده جغرافیایی انتخاب شده را مشاهده و لاکر مورد نظر را جهت رزرو انتخاب می­نماید.
  • درصورت انتخاب نحوه پرداخت به صورت پیش کرایه، فرآیند پرداخت توسط فرستنده انجام و در پایان، رزرو لاکر با موفقیت صورت می­پذیرد.
  • شرکت‌ عرضه خدمات پستی پس از جمع آوری مرسوله از لوکیشن فرستنده به آدرس مقصد مراجعه می­نماید. درصورت عدم حضور گیرنده در مقصد، شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) می­بایست مرسوله را در لاکر رزرو شده به عنوان مقصد دوم بارگذاری نماید.
  • شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) ضمن دریافت کد دسترسی به لاکر، اقدام به بارگذاری مرسوله در لاکر رزرو شده به عنوان مقصد دوم می نماید.
  • پس از اتمام بارگذاری، آدرس لاکر، بازه‌ی زمانی رزرو، کد برداشت مرسوله به همراه لینک پرداخت (درصورت پس کرایه یا COD)، از طریق پیامک برای گیرنده ارسال می­گردد.
  • گیرنده ضمن مراجعه به لاکر در زمان رزرو، کد برداشت مرسوله را وارد می­نماید.
  • مطابق با کد برداشت وارد شده توسط گیرنده، اعتبارسنجی درخواست به همراه استعلام وضعیت پرداخت (پس­کرایه یا COD) صورت گرفته و درصورت عدم مشکل، درب باکس لاکر رزرو شده مطابق با درخواست، باز می‌گردد.
  • گیرنده، ضمن برداشتن مرسوله، درب لاکر را میبندد.