... 90003132
سرویس‌های جابار

اجاره لاکر به کوریرها

شرح سرویس

  • به دلیل نیاز برخی شرکت‌های‌ عرضه خدمات پستی (کوریرها) در استفاده بدون محدودیت از لاکر، پس از انعقاد قرارداد اجاره با مدت زمان مشخص و طبق چارچوب تعیین شده جابار، لاکر در اختیار کویر قرار می­گیرد.
  • نصب، راه اندازی، پلتفرم و نگهداری سرویس به عهده جابار می باشد.