لاکرهای جابار در مشهد

9 لاکر فعال

مشهد دومین شهر پرجمعیت ایران، پس از تهران است. جابار با استقرار ایستگاه های لاکرهای هوشمند خود در مشهد، نقش موثری در کاهش ترافیک و تولید آلاینده‌های زیست محیطی ایفا کرده است. ایستگاه های لاکر هوشمند جابار در مشهد برای شرکت های پستی و فروشگاه های اینترنتی امکاناتی را فراهم ساخته تا قادر به ارسال تعداد بیشتری مرسوله در مدت زمان کوتاه‌تری به دست مشتریان خود باشند. ایستگاه های جابار در مشهد برای افرادی که به دنبال دریافت بسته های پستی و یا خریدهای اینترنتی در زمان و محل دلخواه خود هستند، مقصدی مطمئن می‌باشد. جهت آشنایی بیشتر با آدرس ایستگاه های جابار در مشهد و ساعات کاری ایستگاه های جابار ، می‌توانید به لیست زیر مراجعه کنید.