همکاری با جابار

اگر فروشگاه اینترنتی شرکت پستی و یا علاقه مند به همکاری با تیم جابار هستید ما برای همکاری با شما مشتاقیم.

به عنوان همکاری، عضوی از خانواده جابار باشید

اطلاعات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

فرم 1 (عضو خانواده جابار)

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

اگر مایل به همکاری مشترک یا سرمایه گذاری در جابار هستید

اطلاعات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

فرم 2 (همکاری مشترک یا سرمایه گذاری در جابار)

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

اگر فروشگاه اینترنتی هستید و قصد استفاده از جابار را دارید

اطلاعات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

فرم 3 (فروشگاه اینترنتی جابار)

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

اگر شرکت پستی هستید و قصد استفاده از جابار را دارید

اطلاعات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

فرم 4 (شرکت پستی)

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.