... 90003132
پلتفرم

الزامات استقرار لاکر

الزامات محیطی نصب و استقرار لاکرها

انتخاب مکان نصب

انتخاب مکان مناسب برای لاکرهای هوشمند بسیار مهم است. در حالت ایده­‌آل، لاکر هوشمند به دیوار سایت و با فاصله­ای مناسب از دیوارهای روبرو و همچنین طرفین دستگاه نصب می شود. جهت آماده­سازی سایت نصب برای دستگاه­های هوشمند، در قدم اول انتخاب طبقه مناسب اهمیت دارد. در گام بعدی باید شرایط استحکام و هموار بودن دیوارها و کف مربوط به نصب رعایت شده باشد. مواردی از قبیل آنتن­دهی مناسب شبکه اختصاص برق مجزا و شرایط وجود ارت الکتریکی از دیگر الزامات سایت می­باشد. توصیه می­شود دستگاه­های Indoor  به صورتی در سایت قرار گیرد که در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد. موارد امنیت نظارتی همچون پوشش لاکر هوشمند توسط دوربین­های سایت رعایت شده باشد و همچنین سایت مربوطه از امنیت فیزیکی کافی برخوردار باشد.

دما و رطوبت محیط

  • دما بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد یا ۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت
  • رطوبت محیط بین ۲۰ تا ۸۰ درصد

الزامات الکتریکی مورد نیاز برای دستگاه

  • ولتاژ متناوب ۲۲۰ ولت
  • فرکانس ۵۰ هرتز
  • ارت مورد نیاز است

شرایط مناسب شبکه

با توجه به اینکه لاکرهای هوشمند توسط یک مودم وایرلس به یکی از اپراتورهای داخلی کشور متصل می­شوند شرایط آنتن­دهی بسیار حائز اهمیت می­باشد.

ملاحظات

نصب وسایل رادیو فرکانسی همانند وسایل زیر نزدیک دستگاه می­تواند ایجاد اختلال نمایند

تلویزیون، کولر ، چراغ های نئون ، یخچال

استاندارد نصب لاکرهای هوشمند جابار

بنا به طراحی نوع لاکر فواصل زیر برای نصب پیشنهاد می­گردد:

  • فاصله از دیوار سمت چپ و راست ۲۰ سانتیمتر
  • فاصله از سقف ۴۰ سانتیمتر
  • فاصله روبرو ۱۰۰ سانتیمتر