ر این سرویس، صاحب کسب و کار از طریق سامانه شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر)، اقدام به ثبت سفارش می­نماید.

شرح سرویس

  • در این سرویس، صاحب کسب و کار از طریق سامانه شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر)، اقدام به ثبت سفارش می­نماید.
  • صاحب کسب وکار با وارد کردن اطلاعات مرسوله و محدوده جغرافیایی مبدا، لاکرهای آزاد متناسب با ابعاد مرسوله در محدوده جغرافیایی مشخص شده را مشاهده و با انتخاب لاکر، درخواست رزرو می­دهد.
  • پس از ثبت رزرو، کد دسترسی به لاکر، تاریخ رزرو و اطلاعات آدرس لاکر برای صاحب کسب و کار ارسال می­شود.
  • صاحب کسب و کار به لاکر رزرو شده مراجعه و با واردکردن کد دسترسی، مرسوله خود را بارگذاری می­نماید.
  • شرکت‌ عرضه خدمات پستی (کوریر) پس از اطلاع از بارگذاری مرسوله در لاکر و دریافت کد دسترسی، به لاکر بارگذاری شده مراجعه و اقدام به برداشت مرسوله از داخل لاکر و اجرای فرآیند توزیع می­نماید.

جابار نزدیک به خودت را پیدا کن

لاکی پست

شماره موبایل