بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع تجاری ارگ تجریش

شاخص بودن، دسترسی عالی و هم‌جواری با میدان تجریش به عنوان پرچگالی‌ترین نقطه‌ جمعیتی منطقه یک شهر تهران و همچنین دسترسی به شریان‌های ارتباطی (جنب خیابان سعدآباد و نزدیکی به خیابان ولیعصر) باعث شده است تا <<جابار>> از مجتمع تجاری ارگ تجریش به عنوان یکی از مکان‌های منتخب، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود در شهر تهران بهره برداری کند.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع تجاری ارگ تجریش، الف) درب ورودی شرقی در خیابان سعدآباد (سینما و فودکورت) در طبقه همکف و دیگری؛ ب) درب ورودی غربی در خیابان سعدی است.

مشتریان / بازدیدکنندگان این فرصت را دارند تا علاوه بر حضور در این مرکز خرید، بسته‌های خود را که به مقصد لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع ارگ ارسال شده است، در ساعات کاری این مرکز خرید به راحتی از داخل باکس‌های لاکر بردارند.

بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع تجاری ارگ تجریش
جابار در درب ورودی شرقی در خیابان سعدآباد (سینما و فودکورت) در طبقه همکف
بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع تجاری ارگ تجریش
جابار در درب ورودی غربی در خیابان سعدی

تاریخ: 2022-04-11