نام «جابار» را بر فراز «بام ایران» در ارتفاع ۵۶۱۰ متری

در زندگی اجتماعی، ما به طور طبیعی نسبت به جوامع و نهادهایی که به آن تعلق داریم، احساس وفاداری می‌کنیم. وفاداری، اعتماد و تعهد را ایجاد می‌کند و بین اعضای تیم حس تعلق و پیوند ایجاد می‌کند. وفاداری در سازمان‌ها، هم ‌برای کارکنان و هم سازمانشان سودمند است. کارمندان وفادار به طور قابل توجهی بیشتر برای موفقیت سازمان خود تلاش می کنند، استراتژی شرکت را اجرا می‌کنند و به همکاران با حجم کاری سنگین کمک می‌کنند. پیوندهای قوی برای همکاری و پیگیری اهداف مشترک سازمانی تعیین‌کننده هستند.
در روز جمعه 3 شهریور 1402، همکار عزیز ما سرکار خانم الهام محمد‌پور، موفق به صعود به قله دماوند شده و در ارتفاع ۵۶۱۰ متری دماوند نام «جابار» را بر فراز «بام ایران» به اهتزاز درآورد. قدردان احساس تعلق و وفاداری ارزشمند همکار عزیزمان هستیم.
لاکرهای هوشمند جابار با بهینه‌سازی فرآیند تحویل، اثرات زیست‌محیطی لجستیک را کاهش داده و همواره حامی محیط زیست است.
با صعود نام جابار بر قله‌ی دماوند، یکی از ارزشمند‌ترین منابع طبیعی ایران زمین، امیدواریم که در راستای تحقق این هدف قدم برداریم .