نام «جابار» را بر فراز «بام ایران» در ارتفاع ۵۶۱۰ متری

نام «جابار» را بر فراز «بام ایران»

نام «جابار» را بر فراز «بام ایران» در ارتفاع ۵۶۱۰ متری

در زندگی اجتماعی، ما به طور طبیعی نسبت به جوامع و نهادهایی که به آن تعلق داریم، احساس وفاداری می‌کنیم. وفاداری، اعتماد و تعهد را ایجاد می‌کند و بین اعضای تیم حس تعلق و پیوند ایجاد می‌کند. وفاداری در سازمان‌ها، هم ‌برای کارکنان و هم سازمانشان سودمند است. کارمندان وفادار به طور قابل توجهی بیشتر برای موفقیت سازمان خود تلاش می کنند، استراتژی شرکت را اجرا می‌کنند و به همکاران با حجم کاری سنگین کمک می‌کنند. پیوندهای قوی برای همکاری و پیگیری اهداف مشترک سازمانی تعیین‌کننده هستند.
در روز جمعه 3 شهریور 1402، همکار عزیز ما سرکار خانم الهام محمد‌پور، موفق به صعود به قله دماوند شده و در ارتفاع ۵۶۱۰ متری دماوند نام «جابار» را بر فراز «بام ایران» به اهتزاز درآورد. قدردان احساس تعلق و وفاداری ارزشمند همکار عزیزمان هستیم.
لاکرهای هوشمند جابار با بهینه‌سازی فرآیند تحویل، اثرات زیست‌محیطی لجستیک را کاهش داده و همواره حامی محیط زیست است.
با صعود نام جابار بر قله‌ی دماوند، یکی از ارزشمند‌ترین منابع طبیعی ایران زمین، امیدواریم که در راستای تحقق این هدف قدم برداریم .

تاریخ: 2023-08-28