نقش موثر لاکرهای هوشمند جابار در حوزه “تجربه خرید شخصی‌سازی شده” در کشور

همراستا با روندهای بین‌المللی
نقش موثر لاکرهای هوشمند جابار در حوزه “تجربه خرید شخصی‌سازی شده” در کشور

سخنرانی مهندس فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون‌های اقتصاد نوآوری و کسب‌کارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رویداد زیبوم

تاریخ: 2022-03-16