بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در معین مال (خیابان آزادی)

معین مال (خیابان آزادی) در حال حاضر جزو مراکز اصلی خرید در منطقه آزادی تهران محسوب می‌شود. دسترسی این مرکز خرید به شریان‌های ارتباطی (خیابان آزادی، بزرگراه یادگار امام و خیابان استاد معین ) باعث شده است تا <<جابار>> از مرکز خرید دنیای نور به عنوان یکی از مکان‌های منتخب، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود در شهر تهران بهره برداری کند.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکر هوشمند جابار در معین مال، در ضلع غربی واقع در طبقه منفی یک است.

مشتریان / بازدیدکنندگان این فرصت را دارند تا علاوه بر حضور در این مرکز خرید، بسته‌های خود را که به مقصد لاکرهای هوشمند جابار در معین مال ارسال شده است، در ساعات کاری این مرکز خرید به راحتی از داخل باکس‌های لاکر بردارند.

لاکرهای هوشمند جابار در معین مال
لاکرهای هوشمند جابار در معین مال1
لاکرهای هوشمند جابار در معین مال2
تاریخ: 2022-08-21