بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید گلستان

مرکز خرید گلستان واقع در خیابان ایران زمین شهرک غرب یکی از مراکز خرید بزرگ و شناخته شده‌ی شهر تهران در منطقه است. پویاییِ تجاری اجتماعی و موقعیت مکانی استراتژیک این مرکز خرید در محدوده‌ی غرب تهران باعث شده است تا جابار از مرکز خرید گلستان به عنوان یکی از مکان‌های منتخب، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود در شهر تهران بهره برداری کند.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید گلستان، درب ورودی غربی در خیابان ایران‌زمین است.

شرکت جابار هم‌اکنون، جهت تسهیل تحویل مرسولات پستی برای فروشندگان و مشتریان / بازدیدکنندگان مرکز خرید گلستان با هدف مدیریت زمان و مکان تحویل و همچنین کاهش اتلاف انرژی آنها اقدام به تأمین، نصب و راه اندازی لاکرهای هوشمند در این مرکز خرید کرده است.

لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید گلستان3
لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید گلستان2
لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید گلستان1
تاریخ: 2022-04-12