بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید دنیای نور (رسالت)

مرکز خرید دنیای نور (منطقه رسالت) در حال حاضر جزو مراکز اصلی خرید در شرق تهران محسوب می‌شود. دسترسی این مرکز خرید به شریان‌های ارتباطی (بزرگراه رسالت، بزرگراه امام علی و شهید صیاد شیرازی) باعث شده است تا <<جابار>> از مرکز خرید دنیای نور به عنوان یکی از مکان‌های منتخب، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود در شهر تهران بهره برداری کند.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید دنیای نور ، در بدو درب ورودی شرقی واقع در طبقه همکف است.

مشتریان / بازدیدکنندگان این فرصت را دارند تا علاوه بر حضور در این مرکز خرید، بسته‌های خود را که به مقصد لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید دنیای نور ارسال شده است، در ساعات کاری این مرکز خرید به راحتی از داخل باکس‌های لاکر بردارند.

جابار در مرکز خرید دنیای نور
جابار در مرکز خرید دنیای نور
تاریخ: ۱۴۰۱-۰۵-۱۸