لاکرجابار در مرکز خرید سانا

شاخص بودن، دسترسی عالی و هم‌جواری با خیابان  اندرزگو به عنوان پرچگالی‌ترین نقطه‌ جمعیتی منطقه یک شهر تهران و همچنین دسترسی به شریان‌های ارتباطی (خیابان‌های شریعتی، دیباجی، قیطریه، بلوار کاوه و امکان دسترسی به فرمانیه) باعث شده است تا <<جابار>> از مرکز خرید سانا به عنوان یکی از مکان‌های منتخب، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود در شهر تهران بهره برداری کند.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید سانا ، در درب ورودی اصلی واقع در طبقه همکف روبرو آسانسور قرار دارد.

مشتریان / بازدیدکنندگان این فرصت را دارند تا علاوه بر حضور در این مرکز خرید، بسته‌های خود را که به مقصد لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید سانا ارسال شده است، در ساعات کاری این مرکز خرید به راحتی از داخل باکس‌های لاکر بردارند.

لاکر جابار در مرکز خرید سانا1
لاکرجابار در مرکز خرید سانا

لاکرجابار در مرکز خرید سانا
تاریخ: 2022-07-10