بهره‌برداری از لاکرهای هوشمند جابار در کورش مال

کورش مال یکی از بزرگترین و مجلل‌ترین مراکز خرید ایران واقع در محدوده‌ی غرب شهر تهران در منطقه پنج است. موقعیت مکانی و دسترسی کورش مال به شریان‌های ارتباطی (بزرگراه ستاری، از شمال بزرگراه همت، از جنوب بزرگراه حکیم) و همچنین جذابیت‌های خاص این مرکز خرید، آن را به عنوان یکی از مکان‌های منتخب شرکت جابار، جهت استقرار لاکرهای هوشمند خود تبدیل کرده است.

هم‌اکنون، محل استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مجتمع تجاری فرهنگی کورش الف) درب ورودی اصلی جنب بزرگراه ستاری و دیگری؛ ب) درب ورودی شرقی در خیابان پیامبر مرکزی است.

هدف شرکت جابار این است که فاصله لاکرهای هوشمند جابار با محل سکونت و کار افراد، در کمترین مقدار ممکن باشد تا میزان سهولت و دسترسی استفاده از خدمات لاکر هوشمند جابار افزایش یاید. بنابراین استقرار لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید کورش به فروشندگان، مشتریان و بازدیدکنندگان این فرصت را می‌دهد تا علاوه بر حضور در این مرکز خرید، بسته‌های خود را که به مقصد لاکرهای هوشمند جابار در مرکز خرید کورش ارسال شده است، در ساعات کاری این مرکز خرید به راحتی از داخل باکس‌های لاکر بردارند.

لاکر هوشمند جابار در درب ورودی شرقی در خیابان پیامبر مرکزی مرکز خرید کورش
لاکر هوشمند جابار در درب ورودی شرقی در خیابان پیامبر مرکزی
لاکر هوشمند جابار در درب ورودی اصلی مرکز خرید کورش
لاکر هوشمند جابار در درب ورودی اصلی
تاریخ: 2022-04-13