... 90003132

بهره‌برداری از لاکر جابار در هروی سنتر

اینبار در شرق تهران -محله هروی_هروی سنتر
بهره‌برداری از لاکر جابار در منطقه پاسداران

مرکز خرید هروی سنتر واقع در محله‌ی هروی یکی از مراکز خرید شناخته شده شهر تهران است. طبق مطالعات انجام شده توسط جابار و موقعیت مکانی استراتژیک در محدوده‌ی شرق تهران باعث شده است تا جابار از این مرکز خرید برای استقرار لاکرهای هوشمند خود بهره‌برداری کند.

توجه کنید که محل استقرار این لاکرها در طبقه‌ی همکف در روبرو اسانسور قرار دارد.

لاکر جابار در هروی سنتر
لاکر جابار در هروی سنتر 1
لاکر جابار در هروی سنتر ۲
تاریخ: ۱۴۰۱-۰۴-۲۵