لاکرهای فعال اهواز

2 لاکر فعال

شبکه ایستگاه های لاکرهای هوشمند جابار همواره در سراسر ایران، در حال گسترش است. لاکر هوشمند در اهواز دارای چندین ایستگاه است. صندوق های هوشمند پستی جابار ، تحولی در ارسال و دریافت بسته های پستی در شهر اهواز ایجاد کرده است و به فروشگاه های اینترنتی و شرکت های پستی در ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان کمک شایانی می‌کند. از طریق لاکرهای هوشمند جابار ، امکان انتخاب زمان و محل دریافت بسته با گیرنده خواهد بود. ساعات کاری هر یک از ایستگاه های جابار در اهواز با توجه به موقعیت مکانی استقرار هر ایستگاه، متفاوت است. ایستگاه‌ های جابار در اهواز ، مقصدی امن برای بسته های پستی تا زمان مراجعه صاحب مرسوله می‌باشد. جهت کسب اطلاعات از آدرس ایستگاه های جابار و ساعات کاری ایستگاه های جابار در اهواز، می‌توانید به جداول زیر مراجعه کنید.