راهکارها

سرویس لاکر جابار برای پایانه‌ها

سرویس لاکر برای پایانه‌ها
جاباری شو

شرح راهکار

سرویس لاکر جابار برای پایانه‌ها که در این سرویس، فرستنده قصد ارسال مرسوله از طریق اتوبوسرانی را دارد.

در سرویس لاکر جابار برای پایانه‌ها، اپراتور ترمینال با وارد کردن اطلاعات مرسوله، آدرس مبدا و مقصد با انتخاب سرویس جابار در ترمینال مقصد، لاکرهای آزاد متناسب با ابعاد مرسوله در ترمینال مقصد را مشاهده و ضمن هماهنگی با فرستنده، اقدام به رزرو لاکر می‌­نماید.

اپراتور ترمینال در مقصد، پس از دریافت کد دسترسی به لاکر رزرو شده، مرسوله را در لاکر بارگذاری می‌­نماید.

گیرنده مرسوله، پس از بارگذاری مرسوله در لاکر، کد دسترسی به لاکر، اطلاعات رزرو و آدرس لاکر را دریافت و ضمن مراجعه به لاکر در زمان رزرو مشخص شده، با وارد کردن کد دسترسی، مرسوله خود را از داخل لاکر برمی‌دارد.


نقش لاکر در فرایند

مخاطبان سرویس

فرستنده گیرنده کوریر مورد نظر

نرم‌افزار

سامانه مدیریت شبکه لاکر E-Lock

سرویس لاکر برای پایانه‌ها

فرآیند

سرویس لاکر برای پایانه‌ها
کاتالوگ خدمات
با ما در تماس باشید تا در مورد نحوه همکاری بيشتر صحبت کنیم دانلود کاتالوگ

مزایای سرویس لاکر برای پایانه‌ها

برای شرکت‌های عرضه خدمات پستی
مدیریت مرسولات
کاهش فضاهای پر شده انبار بدلیل عدم مراجعه مشتریان برای تحویل
بهبود فرایند و تجربه‌ی تحویل مرسولات
عدم نیاز به تماس با گیرندگان مرسولات جهت اعلام آماده‌ی تحویل بودن مرسولات