... 90003132
جبران خسارت در جابار

جبران خسارت در جابار

جبران خسارت

جبران خسارت در حالت کلی از سه جهت قابل بررسی می‌باشد:

۱- بنا به پوشش بیمه‌ای در زمان رزرو لاکر توسط مشتری انتخاب می‌شود.

۲- با بررسی نحوه و نوع آسیب‌ دیدگی، جابار متعهد به پرداخت یا جبران خسارت می‌گردد.

۳- جابار طرف قرارداد با اکثر شرکت‌های بیمه‌گذار، تمامی راهکارهای قانونی برای امنیت، حفظ و جبران خسارت‌های ناشی از عملیات و میزبانی امانات شما در لاکر را گرد آورده و مفتخر به جلب رضایت‌مندی شما گردد.