... 90003132
سرویس‌های جابار

سرویس اختصاصی لاکر

شرح سرویس

  • در این سرویس، لاکر به صورت اجاره در مدت مشخص و به مبلغ توافق شده در اختیار مشتری (هر ساختمانی که نیاز به استفاده شخصی/خصوصی و بدون محدودیت رزرو داشته باشد) قرار می گیرد.
  • کاربران این سرویس، توسط اپلیکیشن قادر به باز نمودن درب در مقابل لاکر یا از راه دور را دارند.

این سرویس در شبکه لاکرهای عمومی نمایش داده نمی شود.