نگاهی بر عوامل اثرگذار در تعیین محل استقرار لاکرهای هوشمند

تحویل مرسولات پستی درب منزل افراد (Home Delivery) دارای محدودیت‌های زیادی است:
  • با تحویل کالا درب منزل، نمی‌توان تعداد زیادی مرسوله پستی را یکجا و به طور بهینه تجمیع، دسته‌بندی و ارسال کرد.
  • مدت زمان تحویل بسته‌های پستی به درب منزل افراد طولانی‌تر می‌شود.
  • خودروهای باری توقف‌های بیشتری برای بارگیری/ تخلیه مرسولات انجام می‌دهند.
  • از کل ظرفیت بار خودروهای شرکت‌های پستی استفاده کامل نمی‌شود.
یکی از راهکارهایی که برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌شود، استفاده از لاکرهای هوشمند در اماکن زیر است:
عکس جامگ
عکس جامگ 2
فاکتورهای موثر در تعیین موقعیت لاکرهای هوشمند:
عکس جامگ3
عکس جامگ 4
دسترسی

طبق بررسی‌های PostNord ، اکثر مشتریان در ساعت های تعطیلی شعب پستی یا در آخر هفته ها از لاکرهای هوشمند استفاده می‌کنند. اگر لاکرهای هوشمند در سوپرمارکت‌ها، مراکز خرید یا دفاتر پسـتی نصب شده باشند، اجازه پوشش 24 ساعته را نمی‌دهند. در این حالت، انعطاف‌پذیری ساعتی کاهش می‌یابد و بستگی به ساعات کاری مکانی که لاکر در آن مستقر شده پیدا می‌کند.

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط شرکتهای InPost، DHL و LaPoste بهترین مکان‌ها برای نصب لاکرهای هوشمند با در نظر گرفتن 2 عامل تراکم جمعیت و نیز در دسترس بودن لاکرها عمدتاً ایستگاه‌های مترو، ایستگاه‌های اتوبوس، مناطق صنعتی و پرتردد، مراکز خرید، پارکینگ ها، سوپرمارکت ها، مدارس، دانشگاه ها و دستگاه های خودپرداز بانک ها می‌باشند.

پارامترهای سنجش میزان امنیت
عکس جامگ5
عکس جامگ6
عکس جامگ7
هزینه ها
  • استفاده از لاکرهای هوشمند در مقایسه با روش سنتی تحویل مرسولات پستی (تحویل درب منزل) باعث کاهش 42 درصدی هزینه ها می‌گردد.
  • چاپ تبلیغات تجاری شرکتها بر روی لاکرهای هوشمند فرصت مناسبی برای معرفی این شرکتها ایجاد می‌کند که این خود می‌تواند باعث افزایش درآمدزایی آنها در آینده گردد.
چالشهای استفاده از لاکرهای هوشمند

سهولت یا دشواری استفاده از یک تکنولوژی بر انتخاب آن توسط افراد تاثیرگذار است.

عکس جامگ8
عکس جامگ9
عکس جامگ10
راهکار مقابله با این چالش
عکس جامگ11
استقرار لاکر1
استقرار لاکر2
نکات کلیدی در قوانین و مقررات دولتی

در حال حاضر، قوانین خاصی در خصوص لاکرهای هوشمند در سطح اروپا وضع نشده است لذا قوانین موجود به عنوان مرجع حقوقی و مقرراتی در استفاده از لاکرهای هوشمند مورد استفاده قرار میگیرد.

در برخی از کشورهای اروپایی نیز قوانین و مقررات شهری، لاکر را به عنوان یک “ماشین فروش” یا Vending Machine تلقی می‌کنند.
در ایتالیا، شهرداری‌ها فقط به “لاکرهای مستقل” مجوز نصب و استقرار در اماکن شهری را می‌دهند.
شرکت صاحب امتیاز لاکر هوشمند، باید به خاطر نصب آن در اماکن شهری، به شهرداری عوارض سالیانه پرداخت نماید.
در سطح اروپا شرکتهایی که می‌توانند لاکرهای خود را در کشورهای دیگر نصب کنند (مانند Keba، InPost و DHL) بسیار محدود هستند؛ این به دلیل قوانین و مقررات متفاوت شهرداری‌ها در کشورهای مختلف است.

تاریخ: 2021-12-28