اصلاح آدرس توسط گیرنده
انتخاب جابار به عنوان نقطه تحویل از طریق درگاه مای تیپاکس
ارسال بسته به جابار از طریق نمایندگی‌های تیپاکس