شرح راهکار

سرویس لاکر برای دفاتر پیشخوان ، به این صورت است که فرستنده با مراجعه به دفتر پیشخوان مراجعه نموده و مرسوله خود را به اپراتور مستقر در دفتر پیشخوان تحویل می‌­دهد.

اپراتور دفتر پیشخوان از طریق دسترسی به سامانه شرکت‌های عرضه خدمات پستی، اطلاعات مرتبط با مرسوله، فرستنده و گیرنده را وارد می‌نماید.

به فرستنده پیشنهاد می‌شود که روش ارسال را از طریق لاکر انتخاب نماید. فرستنده با گیرنده مرسوله هماهنگ کرده و در صورت انتخاب سرویس لاکر، اپراتور دفتر پیشخوان، سرویس جابار را به عنوان مقصد، انتخاب می‌نماید.

سامانه جابار متناسب با ابعاد مرسوله و لوکیشن مقصد، لاکرهای آزاد موجود در محدوده جغرافیایی را به اپراتور نمایش می‌­دهد، اپراتور ضمن هماهنگی با فرستنده، لاکر آزاد را انتخاب و درخواست رزرو لاکر را ثبت می‌کند.

درصورت انتخاب نحوه پرداخت به صورت پیش کرایه، فرآیند پرداخت توسط فرستنده در دفتر پیشخوان انجام و در پایان، رزرو لاکر با موفقیت صورت می­‌پذیرد.

 شرکت‌های عرضه خدمات پستی  پس از جمع آوری مرسوله از دفاتر پیشخوان، فرآیند رهسپاری مرسوله به تهران را انجام می‌­دهد.

شرکت‌های عرضه خدمات پستی ضمن دریافت کد دسترسی به لاکر، اقدام به بارگذاری مرسوله در لاکر رزرو شده در مقصد را می‌­نماید.

پس از اتمام بارگذاری، آدرس لاکر، تاریخ انقضای رزرو و کد دسترسی به لاکر از طریق پیامک برای گیرنده ارسال می‌گردد.

گیرنده پس از مراجعه به لاکر در زمان رزرو، کد دسترسی به لاکر را وارد می‌­نماید.

درصورت نیاز به پرداخت پس‌­کرایه یا COD، لینک پرداخت را مشاهده نموده و پس از اتمام فرآیند پرداخت، درب لاکر رزرو شده برای گیرنده باز می­‌شود.

گیرنده ضمن برداشتن مرسوله، درب لاکر را می‌بندد.


نقش لاکر در فرایند

مخاطبان سرویس

فرستنده گیرنده کوریر مورد نظر

نرم‌افزار

سامانه مدیریت شبکه لاکر E-Lock

نقش جابار در شبکه دفاتر خدماتی

جابار نزدیک به خودت را پیدا کن

لاکی پست

شماره موبایل